CSR

Działania społecznej odpowiedzialności biznesu koncentrujemy na współpracy z młodymi, perspektywicznymi sportowcami, którzy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej ale nie zdobyli jeszcze odpowiednich środków aby móc spełniać swoje marzenia.

Chcemy pomagać im rozwijać ich talenty, sprawiać aby nie musieli martwić się o sprawy związane z otoczeniem sportowym, by mogli skoncentrować się wyłącznie na rywalizacji.

shield-indyvid-pharmasporticals

Wspieramy również młodych sportowców skupionych wokół rozgrywek zespołowych wiedząc, że w pracy zespołowej podejmują oni ogromny trud – biorąc jednocześnie na siebie ogromną odpowiedzialność. Wierzymy, że przyniesie to znakomite efekty w przyszłości – zarówno tej bliższej jak i bardzo oddalonej w czasie.

shield-team-pharmasporticals